Östansjö skolas policy

I vårt arbete mot diskriminering och kränkningar har vi beslutat att följande punkter skall gälla:

Fasta platser vid maten vid skollunchPedagogen gör gruppindelningarAlltid minst en vuxen ute på rasten och vid bussenInbjudningskort lämnas endast ut i skolan om hela klassen inbjudes.Kränkande ord eller uttryck tolereras inteVi tar av oss kepsar och mössor på lektionstid och i matsalenOm mobiltelefonerna måste vara med till skolan, lämnas den till vuxen vid skoldagens start och återfås vid skoltidens slut av Personalen.

ÖSTANSJÖ SKOLAS ORDNINGSREGLER:

Vi hjälps åt så att ingen behöver vara ensam på rasten.

Vi ska vara bra kompisar och hjälpa varandra. - Vi ska vara snälla mot varandra och inte slåss, knuffas eller mobbas. - När man är en bra kompis kastar man inte saker på varandra - När man är en bra kompis är man ärlig och bevarar hemligheter - Vi använder ett trevligt språk. Inga svordomar, könsord eller kränkande uttryck.

Vi ska arbeta i lugn och ro i klassrummen.

Vi ska lyssna på varandra.

Vi ska vara rädda om skolans och andras saker.

Vi ska vara på skolgården under rasterna.(planeten) Från år 3 får vi dessutom vara vid bäcken.

Vi ska städa efter oss ute och inne.

Vi ska äta i lugn och ro i matsalen. Inget spring och skrik.

Utarbetad av elevrådet oktober 2010

KONSEKVENSER FÖR ELEVER SOM BRYTER MOT REGLER:

Tillsägelse Samtal elev — lärare Föräldrar informeras Rektor informeras + samtal elev — lärare — föräldrar Ledningsgrupp och elevhälsa kopplas in Särskilda åtgärder (ev. kontakt med andra instanser)

Vid skadegörelse får eleven betala det som förstörs Våld och hot polisanmäls

Kontaktuppgifter