NÄRA VARANDRA på Östansjö skola

Den lilla skolan med de stora möjligheterna

Prioriterande mål läsåret 2017-2018

Normer och värden

Att eleverna kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen..

Kunskaper

Att eleverna kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga..

Elevernas ansvar och inflytande

Att eleverna tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö..

Gemensamt tema för hela skolan

LUST ATT LÄRA - Lära Utvecklas Skoj Tillsammans

 

Kontaktuppgifter