NÄRA VARANDRA på Östansjö skola

Den lilla skolan med de stora möjligheterna

Prioriterade mål 2015-2016

Matematik: Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Svenska: Att eleverna kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Elevernas ansvar och inflytande: Att eleverna tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

Bedömning och betyg: Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resutat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

Normer och värden:​ Att eleverna kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Kontaktuppgifter