Intresserad av en földrautbildning?

Tycker du att föräldraskapet ibland känns krävande eller har barnet svårt att lyssna?

Ger vardagliga situationer upphov till en känsla av ständigt återkommande tjat och konflikter?

Vill Du träffa andra föräldrar för att få tillfälle att diskutera frågor kring uppfostran?

Känner Du igen Dig i någon av beskrivningarna? I så fall är du välkommen att delta i COPE-föräldrautbildning i grupp som vänder sig till just Dig.


Klicka här för mer information​PDF

Kontaktuppgifter