Dags för vårdnadshavare att komma in på edWise

Har du som vårdnadshavare inte skaffat ett konto på Edwise så är det dags att göra det nu.

Här kommer du bl.a. kunna se ditt barns framåtsyftande planering samt omdöme.

Här kan ni läsa om hur ni går till väga: Länk...PDF


Kontaktuppgifter