Studiedag

Måndag den 26 oktober är det studiedag på Östansjö skola. Det innebär att både skola och fritids är stängt under denna dag

Kan ni inte själva ordna omsorg för ert barn vid dessa tillfällen får ni kontakta rektor senast en vecka innan det aktuella tillfället så placering kan ske på annan enhet.


Kontaktuppgifter