Stängt på skola och fritids

Kompetensutvecklingsdag för personalen

Kan ni inte själva ordna omsorg för ert barn vid dessa tillfällen får ni kontakta rektor senast en vecka innan det aktuella tillfället så placering kan ske på annan enhet.Kontaktuppgifter