Fritids stänger klockan 16:00

Torsdagarna den 3 september, 8 oktober, 12 november samt 3 december.

Kan ni inte själva ordna omsorg för era barn vid dessa tillfällen får ni kontakta rektor/ förskolechef senast en vecka innan respektive tillfälle så att placering kan ordnas på annan enhet.


Kontaktuppgifter