Fritids stänger 16:00

Kan ni inte själva ordna omsorg för era barn vid dessa tillfällen får ni kontakta rektor senast en vecka innan respektive tillfälle så att placering kan göras på annan enhet.

 

Kontaktuppgifter