Elevdemokrati

Elevrådet och kamratstödjare på Östansjö skola består av elevrepresentanter från årskurs 1 - 6 samt en pedagog.

Här bedrivs ett målmedvetet arbete för att tillgodose och utveckla den fastställda planen för de ungas rätt till inflytande.

Elevrådet är ett forum där eleverna har möjlighet att påverka sin skolsituation. Elevrådet strävar efter ett bra samarbete mellan elever och skolpersonal

Kontaktuppgifter