ti on to fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Vision

På Östansjö skola har alla förutsättningar att lyckas!

Vår målsättning är att skapa en god miljö för bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Detta gör vi genom att möta varje individ med respekt för sin person och sitt arbete, samt ge en trygg miljö och positiv framtidstro.

Inflytande

Pedagoger och elever använder sig av varierande inlärningsstilar.

Det är tillåtet att lära på olika sätt. Eleverna är delaktiga i planeringen. Undervisningen utgår från elevernas tidigare erfarenhet och kunskap. Eleverna har även inflytande via klassråd och elevråd.

Kontakt

Vid sjukanmälan ring:

Personalrum: 0582-68 62 03

Fritids: 0582-68 62 11

Det går också bra att skicka sms till fritids på nr: 070-2734240

___________________________________

Dagar med begränsat öppethållandePDF

_______________________________

Vår broschyr "Välkommen till"PDF

Kvalitetsredovisning läsår 2017-2018PDF
Kontaktuppgifter