Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan ska alla elever känna sig sedda!

Om du som förälder vill komma i kontakt med Trygghetsgruppen angående ditt barn så hör av dig någon av oss nedan.

agneta.hedlund.medin@hallsberg.se (rektor)

kjell.segerlund@hallsberg.se (fritidspedagog)

ulrika.lycketeg@hallsberg.se (lärare)

ulrika.witt@hallsberg.se (lärare)

Kontaktuppgifter