Föräldraråd 26 november

Den 26 november klockan 18.00-19.00 är alla hjärtligt välkomna till skolans matsal på föräldraråd.
Vi kommer bland annat diskutera olika samarbetsformer och innebörden av Skola och Hem.

Kontaktuppgifter