Klagomålshantering på Långängskolan

Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Ditt ärende kommer att hanteras och återkopplas inom 10 dagar. Alla klagomål sammanställs och rapporteras till nämnd årligen.

För att framföra ditt klagomål kan du välja att direkt tala med berörd person eller du kan också skicka det till skolans ledning via vårt klagomålsformulär

Skicka in ett klagomål via klagomålsformuläret

Syftet med klagomålshantering

  • Underlätta för att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten.
  • Öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamhet genom att visa på att vi tar era synpunkter på allvar.

Rutiner för klagomålshantering

Om du som elev, förälder eller personal har synpunkter på en verksamhet så önskar vi att du:

Steg 1

På Långängskolan uppmuntrar vi att klagomål i första hand tas upp direkt med den personal det berör eller till personal i arbetslaget.

Steg 2

Om du efter att du haft kontakt med personal på skola eller fritids inte fått en respons eller effekt du önskat så tar du kontakt med rektor via vårt klagomålsformulär eller telefon. Berörd personal kommer då att kontaktas för att ge sin syn på frågan. Återkoppling sker inom 10 dagar.

Steg 3

Huvudmannen, bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun har det lokala ansvaret för grundskolan. Om det uppstår problem som du och personalen eller skolans ledning inte kan lösa själva kan du vända dig till dem via e-post eller telefon.

Steg 4

Som sista alternativ kan du vända dig till Skolinspektionen.

Kontaktuppgifter