Tidigare stängningsdagar på fritids

Dessa dagar under våren kommer fritids att
stänga tidigare eller vara helt stängt.

Fritids stänger 16:00 på grund av APT
12/2
5/3
9/4
7/5

Fritids helt stängt
5/2
18/6


Kontaktuppgifter