VÄLKOMMEN till Långängskolans fritids!

Vi på Långängskolan har två fritidshemsavdelningar.

Yngre och Äldre barn

Yngre avdelningen går alla barn i förskoleklass och år 1.

Äldre avdelningen går alla i år två till fyra.
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Viktig information!

Det finns scheman att hämta här på sidan, öppna länken nedan.

Schema för barns vistelsetid och förskola, pedagogisk omsorg och fritidsPDF
Kontaktuppgifter