Slöjdsidan

Det är vi som har slöjd på Långängskolan:

Katarina Löv (Textil)

Pierre Prosén och Togge Borg (Trä- och metall)

Så här mycket slöjd har eleverna:

År 2 har 70 min / vecka   
År 3-6 har 80 min / vecka

Slöjdämnet  bidrar till elevernas allsidiga utveckling  genom att öva upp deras skapande, manuella och kommunikativa förmåga. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar elevens kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmågan att lösa problem. Detta kommer till uttryck i slöjdprocessen. Slöjdprocessen innehåller fyra delar som hela tiden samverkar med varandra under arbetet i slöjden.   

Idé - jag vill göra en...

Planera - så här ska jag göra...

Genomföra - lära mig att använda rätt material och redskap

Värdera - så här blev det... jag har lärt mig...


Eleven skall:

  • kunna föreslå idéer till slöjdarbetet och med handledning kunna planera, välja arbetsmetoder och genomföra ett arbete
  • med handledning kunna välja färg, form och material samt motivera sina val
  • kunna hantera lämpliga verktyg och redskap och genomföra arbeten i såväl textil- som trä- och metallslöjd
  • kunna följa instruktioner och ta ansvar för arbetet
  • kunna beskriva sina arbeten och kommentera slöjdprocesen

Gå in på slojd.nulänk till annan webbplats Här kan du söka efter vår skola för att se fler elevarbeten.

Kontaktuppgifter