HALKEFF - Hallsbergs Kulturskolas Elev- och Föräldraförening

Vill du vara med och påverka Kulturskolans verksamhet?

I föreningen HALKEFF kan alla våra kulturskoleelever vara medlemmar utan kostnad.
Styrelsen består av elever och föräldrar. De träffas några gånger per termin för att diskutera frågor som rör Kulturskolans verksamhet.


Måndag 23 oktober 2017 har HALKEFF årsmöte, dit alla Kulturskolans elever och vårdnadshavare är välkomna.

Är du som elev eller vårdnadshavare intresserad av att vara med i styrelsen? Hör av dig snarast till din kulturskolelärare eller till elin.L.eriksson@hallsberg.se

 

Styrelsen som valdes på årsmötet 2016 består av:

Rebecca Holmlund, ordförande
Greta Nilsson, sekreterare
Christina Johansson, kassör
Maja Persson, ledamot
Johanna Cajfeldt, ledamot

Annalena Melin, suppleant
Eleanor Holmlund, suppleant

Kontaktuppgifter