Vår skola

lek på skolgården

Fredriksbergskolan är belägen i Vretstorp, i den sydvästra delen av Hallsbergs kommun. Här går barn från förskoleklass till årskurs 6.

Gemenskap och trygghet

Välkommen till en liten skola där alla känner varandra. Lärarna som arbetar på skolan undervisar utifrån sina behörigheter vilket innebär att en lärare har flera klasser. Detta är positivt då fler lärare har möjlighet att lära känna fler elever. För att skapa trygghet har vi mentorer. Detta för att alla elever ska veta vem de ska vända sig till.

I informationsbladet "Välkommen till FredriksbergPDF" finns information om:

  • Kontaktuppgifter till personal
  • Organistation
  • Kalendarium
  • Nationellaprov datum
  • Guldtid
  • Frånvaro och ledigheter
  • Försäkringar
  • Annan praktisk information

Detta blad delades ut till alla elever första skolveckan. Kontakta mentor om ni ej fått hem det.

Det är nationella prov för år 3 och 6. Dessa datum går ej att ta ledigt.

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatumlänk till annan webbplats


Läs gärna resultatet från Skolinspektionens besök ResultatPDF

Vi har startat klassbloggar

www.fredriksberg123.selänk till annan webbplats

www.fredriksbergmellan.selänk till annan webbplats

All information om elevers måluppfyllelse, framåtsyftande planering och omdömen finns på www.edwise.selänk till annan webbplats


Kontaktuppgifter