Vår skola

lek på skolgården

Fredriksbergskolan är belägen i Vretstorp, i den sydvästra delen av Hallsbergs kommun. Här går barn från förskoleklass till årskurs 6.

Gemenskap och trygghet

Välkommen till en liten skola där alla känner varandra. Lärarna som arbetar på skolan undervisar utifrån sina behörigheter vilket innebär att en lärare har flera klasser. Detta är positivt då fler lärare har möjlighet att lära känna fler elever. För att skapa trygghet har vi mentorer. Detta för att alla elever ska veta vem de ska vända sig till.

I informationsbladet som delas ut till alla elever finns information om:

  • Kontaktuppgifter till personal
  • Organistation
  • Kalendarium
  • Nationellaprov datum
  • Guldtid
  • Frånvaro och ledigheter
  • Försäkringar
  • Annan praktisk information


Det är nationella prov för år 3 och 6. Dessa datum går ej att ta ledigt.

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatumlänk till annan webbplats


Läs gärna resultatet från Skolinspektionens besök ResultatPDF

All information om elevers måluppfyllelse, framåtsyftande planering och omdömen finns på www.edwise.selänk till annan webbplats

Veckobrev och övrig information som rör klasser finner ni under fliken rum i edwise.


Text

Kontaktuppgifter