Elevhälsan på Fredriksbergs skola

Skolsköterska: Maria Björkwi finns tillgänglig under skoltid tisdag fm och torsdag. Telefon 0582-68 64 03 eller 070-372 52 45

Kurator: Anette Germer. Telefon 0702-220803. Mail anette.germer@hallsberg.se

Specialpedagog: Gunnar Schöön. Telefon 0702-058678.


Kontaktuppgifter