Elevhälsan på Fredriksbergs skola

Skolsköterska: Sara Fintling finns tillgänglig under skoltid tisdag och onsdag . Telefon 070-3009621länk till annan webbplats


Mail sara.fintling@hallsberg.se

Kurator: Chinoor Palanijafi, telefon 0582-68 64 04länk till annan webbplats.
Mail chinoor.palanijafi@hallsberg.se

Specialpedagog: Åsa Lundberg, telefon 0582-68 64 13länk till annan webbplats.
Mail asa.lundberg@hallsberg.se


Kontaktuppgifter