Elevhälsan på Fredriksbergs skola

Skolsköterska: Monica Kimber finns tillgänglig under skoltid tisdag och onsdag fm. Telefon 0582-68 63 21 eller 070-300 96 21.
Mail monica.kimber@hallsberg.se

Kurator: Chinoor Palanijafi, telefon 0582-68 64 04.
Mail chinoor.palanijafi@hallsberg.se

Specialpedagog: Åsa Lundberg, telefon 0582-68 64 13.
Mail asa.lundberg@hallsberg.se


Kontaktuppgifter