Elevhälsan på Fredriksbergs skola

Skolsköterska: Monica Kimber finns tillgänglig under skoltid tisdag och onsdag fm. Telefon 0582-68 63 21 eller 070-300 96 21.
Mail monica.kimber@hallsberg.se

Kurator: Camilla Lindqvist, telefon 0582-68 64 04.
Mail camilla.lindqvist@hallsberg.se

Specialpedagog: Åsa Lundberg, telefon 0582-68 64 13.
Mail asa.lundberg@hallsberg.se


Kontaktuppgifter