Teknik och naturvetenskap

"Förskolan ska sträva efter att varje barn
- utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
- utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
- utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap."
ur Lpfö98, rev 10

Vi utforskar också hur enkel teknik fungerar i såväl digitala som andra vardagliga sammanhang.

Kontaktuppgifter