Yngre barnen på Vibytorp är mellan 1-2 år

Vi arbetar utifrån projekt som bygger på barnens intressen och erfarenhet. I projekten, som kan vara korta eller långa, vävs de olika målen in.

Anna, Maggan och Marcus arbetar med de yngsta barnen (födda 2016 och 2015).

Prioriterat mål på förskolan Vibytorp hösten 2017-18: 

"Att barnen utvecklar förståelse och får kunskap att använda digitala vertyg i sin vardag".

Detta innebär:
Att barnen utvecklar förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.
Att barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.

De yngre barnen har en sångpåse innehållande kort med QR-koder på. QR-koderna läses av med hjälp av lärplattan. Vi lägger lärplattan på golvet, barnen kan sitta runt den och de kan vända den åt alla håll. Barnen samarbetar kring plattan, de hjälper varandra och turtagning kan ske spontant.
Vi använder olika appar bl a "Tittut för småbarn" på lärplattan. I bild och ljud ges de små barnen möjligheten att lära sig tala på ett roligt och interaktivt sätt. Med appen "Toontastic" skapar vi på ett enkelt sätt egna animerade filmer.
Barn och pedagoger reflekterar tillsammans med hjälp av projektorn t ex efter vi har varit på skogsutflykt eller målat.
Barnen har också använt lärplattan för att dokumentera det de tycker är intressant ute i naturen och på gården.

Kontaktuppgifter