Övningsförskola

Förskolan Vibytorp ingår i Övningsförskola Centrala Hallsberg.

Örebro universitet inledde hösten 2014 en femårig försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor i nära samarbete med skolor och förskolor i regionen. Det övergripande målet är att försöksverksamheten ska leda till att kvaliteten i lärarutbildningen höjs ytterligare och att studenternas professionsutveckling stärks genom ett närmare samarbete mellan universitetsförlagd och verksamhetsförlagd tid.


Kontaktuppgifter