Utemiljön

Utemiljön är också viktig och vi är ute mycket. Allt man kan göra inne kan man även göra utomhus. På borden på altanen skapas det mycket, även på våra utestafflier. Vi har inrett lekstugan och där är det rollekar. Vi har utebyggen där det byggs stort, uppfinningar, lagas saker mm. Vi har tillgång till vatten så mkt lek med vatten.

Barnen har stort inflytande över vad de kan göra, t.ex. val av aktiviteter, om de vill vara ute eller inne. Alla barn är ute någon gång under dagen, ofta både förmiddag och eftermiddag.Kontaktuppgifter