Välkommen till förskolan Vibytorp!

"Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande."   Lpfö98​, reviderad 10

Förskolan Vibytorp byggdes om 2008-2009, från en enavdelningsförskola till en förskola med barn för tre avdelningar. Läs mer om förskolan här>>

Kontaktuppgifter