Välkommen till förskolan Vibytorp!

"Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande."

Lpfö98​, rev 10


Kontaktuppgifter