Kontakt

Förskolechef: Sofie Billström
Mobil:
telefon: 0582-68 51 67
E-post: sofie.billstrom@edu.hallsberg.se

Förskolan Vibytorp
Mobil: 070-387 64 95
telefon: 0582-68 50 12
E-post: forskolan.vibytorp@edu.hallsberg.se

Besök- och postadress: Förskolan Vibytorp, Bondevägen 1, 694 36 Hallsberg

Områdeskontoret Stocksätterskolan
Administratör förskola
: Karina Lindh
Tel: 0582-68 54 03
E-post: karina.lindh@edu.hallsberg.se

Kontaktuppgifter