Kompetensutvecklingsdag för pedagogerna.
Begränsat öppethållande.

Kan ni inte lösa barnomsorgen denna dag så erbjuds omsorgen på en annan förskola i området. Det är viktigt att ni meddelar personalen om ni har behov av omsorg senast den 9 juni.

Kontaktuppgifter