Arbetsplatsträff.
Begränsat öppethållande från kl. 16.00.

Om du inte har möjlighet att hämta ditt barn före kl.16.00 erbjuds omsorgen på en annan förskola i området. Viktigt är ni meddelar personalen om ni har behov av omsorg efter kl.16.00 senast den 28 april.

Kontaktuppgifter