Min favoritbok

Vi har under hösten valt att ha två olika vilor efter maten, en läsvila med bilderböcker och en med kapitelbok. På vilan läser vi tillsammans, samtalar om bokens handling och tittar på ev bilder.
Några barn berättade att de har favoritböcker hemma och frågan kom upp om de ville ta med och visa/berätta om sin favoritbok samt att vi kunde läsa den här och samtala om den. Syftet med denna aktivitet är att varje barn skall få vara i centrum inför gruppen, att få berätta för de andra barnen om sin bok och vad de tycker/känner för den.

Föräldrarna läste sina barns favoritböcker hemma och funderade tillsammans med barnen kring följande:

  • Varför är denna bok din favorit?
  • Vad handlar boken om?
  • Är boken en present från någon eller kanske lånad på biblioteket? Något minne kring boken.

Vi får i denna aktivitet träna oss på att lyssna på varandra och att få berätta/sätta ord på vad vi tycker och känner.

Bokprojektet avslutades med en utställning på Hallsbergs bibliotek i slutet på maj.

Projekt hösten 2016-våren 2017

Kontaktuppgifter