Skapande

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama."
ur Lpfö98, rev 10

Skapande utifrån barnens lust och lärande.


Kontaktuppgifter