Äldre barnen på Vibytorp är mellan 3-6 år

Vi arbetar under tisdag, onsdag och torsdag i tre mindre grupper för att ge alla barnen möjlighet att utvecklas och lära.

Prioriterat mål på förskolan Vibytorp hösten 2017: 

"Att barnen utvecklar förståelse och får kunskap att använda digitala vertyg i sin vardag".

Detta innebär:
Att barnen utvecklar förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.
Att barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.

De äldre barnen introduceras för appar där de kan göra filmer och böcker. Barnen dokumenterar, reflekterar och berättar. Vi använder nya begrepp och utforskar tillsammans. Barnen har bl a tillgång till lärplattor med appar, Bluebot och äggmikroskop.

Kontaktuppgifter