ti on to fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Förskolan Vibytorp

Förskolan ligger i villaområdet Långängen i södra Hallsberg.
Vibytorp är en förskola bestående av 54 barn i åldrarna 1-6 år. Barnen är uppdelade i Yngre 1-3 år och Äldre 3-6 år. Vårt arbetslag består av 11 engagerade pedagoger. Vi ser oss som ett hus och alla barn är allas barn.
Barnsyn

Vi tror på det kompetenta barnet.

Detta innebär att vi utgår från vad barnet kan och utifrån det ger barnet förutsättningar för fortsatt utveckling och lärande.

Barnets lärande är alltid ett svar på: lärandets möjlighetsvilkor.

Prioriterat mål

Se och lyssna på andra.

Att varje barn utvecklar respekt och ansvar.

Att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra.

Kontaktuppgifter