Telefonummer

Stubben: 0582-68 63 17

Stacken: 0582-68 63 19

Skogen: 0582-68 63 12

Vid sjukanmälan eller ändrad placeringstid skicka ett sms till nr: 070-783 31 00

Adress

Förskolan Treudden, Sodomvägen 11, 697 74 Sköllersta

Kontaktuppgifter