Alla evenemang →

Förskolan Treudden

På förskolan går idag ca 50 barn i åldrarna 1-6 år och vi är 10 pedagoger som arbetar här.

Vi har tre hemvister

  • Stubben för de yngsta barnen
  • Stacken för de äldre barnen
  • Skogen I ur och skur 3-6 år

Våra öppettider är 6.00-17.30

Vid sjukanmälan eller ändrad placeringstid skicka ett sms till nr: 070-7833100

 

Allt man kan göra inne
kan vi göra ute!

Utifrån våra ledord "Allt man kan göra inne kan vi göra ute" och efter vår läroplan formar vi vår vår verksamhet.

Vi vill skapa en spännande och lärorik miljö såväl inne som ute.

Vår förskola har en stor gård med en väl stimulerande miljö,

Vi har valt att inrikta oss på utomhuspedagogikens betydels för barns utveckling och lärande och är därmed ute stor del av dagen.

Välkomna till Treudden

Stängningsdagar våren 2017.

Stängt hela dagen: fre 3/2 och fre 16/6

Stänger kl.16.00 tisdagarna 17/1, 14/2, 28/3 25/4 och 16/5

kan ni inte lösa ovanstående stängningsdagar kontakta förskolechef senast en vecka innan det aktuella tillfället.

 Aktuellt

Visa äldre nyheter

Kontaktuppgifter