ti on to fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Alla evenemang →

Förskolan Treudden

På förskolan går idag ca 45 barn i åldrarna 1-6 år och vi är 10 pedagoger som arbetar här.

Vi har tre hemvister

  • Stubben för de yngsta barnen
  • Stacken för de äldre barnen
  • Skogen I ur och skur 5 åringar

Våra öppettider är 6.00-17.30


 

Allt man kan göra inne
kan vi göra ute!

Utifrån våra ledord "Allt man kan göra inne kan vi göra ute" och efter vår läroplan formar vi vår vår verksamhet.

Vi vill skapa en spännande och lärorik miljö såväl inne som ute.

Vår förskola har en stor gård med en väl stimulerande miljö,

Vi har valt att inrikta oss på utomhuspedagogikens betydels för barns utveckling och lärande och är därmed ute stor del av dagen.Aktuellt

Visa äldre nyheter

Kontaktuppgifter