Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6

Text

Maj
ti on to fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Vision

♥ På Tranängens förskola vill vi att alla barn och vuxna ska känna sig välkomna och trygga.

♥ Vi ser alla barn som kompetenta, barn som vill och kan lära redan från början.

♥ Vi strävar efter att ha varierat material och en stimulerande inne och utemiljö för lek och lustfyllt lärande.

♥ Barns intresse utgör grunden för det pedagogiska arbetet på förskolan, vi tar tillvara barns tankar och funderingar

♥ Vi vill erbjuda många olika uttrycksmöjligheter där barns olika sinnen stimuleras.

 


Mål och riktlinjer

Förskolan arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö -98/rev 2010. Läroplanen uttrycker bl a att förskolan genom leken skall lägga grunden för ett livslångt lärande.

På förskolan arbetar vi med mål utifrån:

Normer och värden

Barns inflytande

Utveckling och lärande


 

 

 

 

Projekt

På vår förskola arbetar vi utifrån projekt som utgår från barnens intressen och erfarenhetsvärld. Vi lär i samspel med andra barn och vuxna och med olika material. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation och försöker fånga barnens läroprocesser och synliggöra dem på olika sätt.

 

 

 

 

 


 

Kontaktuppgifter