Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8

Text

ti on to fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Vision

♥ På Tranängens förskola vill vi att alla barn och vuxna ska känna sig välkomna och trygga.

♥ Vi ser alla barn som kompetenta, barn som vill och kan lära redan från början.

♥ Vi strävar efter att ha varierat material och en stimulerande inne och utemiljö för lek och lustfyllt lärande.

♥ Barns intresse utgör grunden för det pedagogiska arbetet på förskolan, vi tar tillvara barns tankar och funderingar

♥ Vi vill erbjuda många olika uttrycksmöjligheter där barns olika sinnen stimuleras.

 


Vårt arbetssätt

Fokus är att alltid utgå ifrån barnets och pedagogernas ”bästa jag”, det innebär att vi ständigt anpassar våra miljöer utifrån individ och grupp.  För att möta ”bästa jaget” har vi valt att arbeta i mindre grupper under vissa delar av dagen.

Vi arbetar i projekterande arbetssätt där fokus under 2018-2019 är sagor.

Allt det barnen gör är svaret på det vi gör:

Ett svar på det vi gör…. Den pedagogik vi bedriver

Inte svaret på vilka barn vi har!

                                                                                    H.Lenz-Taguchi


 

 

 

 

Prioriterade mål

Under 2015-2018 är våra prioriterade mål:

Normer och värden

  • Alla ska känna sig välkomna på förskolan
  • Alla barn och vuxna ska respektera varandra för dem de är
  • Plan för arbetet med lika rättigheter och lika möjligheter ska vara väl förankrad hos medarbetare, barn och vårdnadshavare.

Utveckling och lärande

  • Varje dag ska barn erbjudas lustfyllt lärande i det projekterande arbetssättet, där språk, matematisk och digitalisering ingår i den pedagogiska verksamheten

Barns inflytande

  • Förskolan ska inkludera alla

Mer om våra mål kan du läsa i vår utvecklingsplan. 

Kontaktuppgifter