Tallkotten

På Tallkotten går de yngsta barnen på förskolan Tallbacken. Denna vår har vi 15 barn i åldrarna 1-2.5 år

Barnen på Tallkotten är små, men mycket viktiga personer för oss. De ska vara trygga hos och med oss.Här utgår vi till stor del från barnens egna val av aktiviteter. Vi vuxna finns med i leken och ger stöd, utmaningar och uppmuntran.

I förskolans läroplan finns det många mål som vi ska arbeta med. Varje läsår väljer vi ut några mål som vi prioriterar. Den här terminen kommer vi att arbeta extra mycket med "Petters fyra getter". Tanken är att vi ska arbets i projektform och bekanta oss med matematik och språk på många olika sätt; genom att leka, uppleva, undersöka och upptäcka. I arbetet kommer vi att väva samman sång, musik, dans, rörelse, kroppsuppfattning, läsning och berättande, tecken om stöd, skapande, bygg och teknik.

Följ oss på instagram där vi heter: "fsktallbackentallkotten"!

Vi som jobbar i Lilla Huset heter: Linda Johansson, Kristin Sjöholm, Erika Ädel vikarie för Madelen Jonsson.

Kontaktuppgifter