Föräldrasamverkan

På Tallbacken ska alla barn och föräldrar känna sig varmt välkomna varje dag! Vi sätter stort värde på att ha en god kontakt med föräldrarna och vi vill att alla ska känna sig trygga i att lämna sina barn hos oss. Vi önskar att föräldrarna känner sig delaktiga och att de visar intresse för barnets vistelse på förskolan.

Introduktion

Det är vid introduktionen som en ömsesidig god kontakt grundläggs. Vi skickar alltid hem en personlig inbjudan med information om förskolan och introduktionen i god tid innan barnet ska börja hos oss. Under introduktionen är det viktigt för oss att få ta del av föräldrarnas kunskaper om sitt barn och vi ser gärna att föräldrarna är med mycket, så de får en god insyn i vår verksamhet. Vi uppmanar också föräldrarna att fråga om allt de undrar över, ingen fråga är för liten. Efter ca fyra veckor har vi ett introduktionssamtal där vi berättar hur allt fungerar och hur barnet mår och fungerar i barngruppen. Du kan läsa mer im introduktionen under fliken "Tallkotten".

Daglig kontakt och information​

I den dagliga kontakten strävar vi efter att föra en öppen dialog med föräldrarna. Alla föräldrar är olika, en del vill veta allt som har hänt med barnet under dagen och en del känner sig nöjda med att barnet mår bra och har haft en bra dag. Därför är det viktigt att du som förälder ställer de frågor som just du vill ha svar på. Andra sätt för föräldrar att ta del av vad som händer på dagarna är genom den dokumentation vi sätter upp på väggarna. Vi skriver också veckobrev med information om vad som är aktuellt i barngruppen. Varje avdelning har även ett Instagramkonto där vi lägger ut bilder från verksamheten. (Se respektive avdelning)

Föräldramöte

Minst en gång per läsår bjuder vi in till föräldramöte av något slag. De kan se ut på olika sätt och innehålla olika sorts information som till exempel hur gruppen fungerar och vad som planeras under terminen, vilka projekt som vi arbetar med och hur vi arbetar mot målen i läroplanen. Föräldramötet är också ett bra tillfälle att lära känna de andra barnens föräldrar och att ta sig en titt på barnens dokumentation, teckningar och andra alster.

Utvecklingssamtal

Varje år erbjuds alla vårdnadshavare ett utvecklingssamtal. Samtalet syftar till att ge en nyanserad bild av barnets utveckling och lärande samt hur barnet har det på förskolan. Läroplansmålen och barnens dokumentationer ligger till grund för utvecklingssamtalen.

Gemensamma aktiviteter för barn och föräldrar

Ibland bjuder vi in föräldrar och barn till gemensamma aktiviteter. Det kan vara en fixarkväll där vi hjälps åt att fixa till olika saker på gården, luciafirande eller en enkel drop-in fika i samband med hämtning.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar i förskolan har tystnadsplikt och sprider inte ut uppgifter om enskilda barn och familjer.

Kontaktuppgifter