Äppelblomman

Barnen på Äppelblomman är 2,5-5,5 år. Vi är ca 20 barn.

På Äppelblomman lägger vi stor vikt vid ett gott bemötande samt att vi respekterar varandra.
Utifrån förskolans läroplan "Normer och värden" arbetar vi med att ta hänsyn till varandra, leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra. Till exempel: Hur är man en bra kompis?

Vi arbetar utifrån barnens intressen som under våren har varit naturvetenskap - "Hur tar vi hand om vår jord?" som uppmärksammas genom aktuella händelser i vår omvärld.

Vi pedagoger uppmuntrar och stärker barnen i deras språkutveckling genom vardagliga samtal, rim och ramsor, tecken som stöd, lyfter olika modersmål i barngruppen, m.m. Du kan läsa om vad det innebär att använda tecken som stöd i menyn till vänster.


Vår vardag utgår från barns lek, vetgirighet, vilja samt lust att lära.

 

Vi som arbetar på Äppelblomman heter:

Ulrika Larsson, Ellen Elofsson, Kristin Sjöholm och Lena Danielsson

Följ oss på instagram där vi heter: "fsktallbackenappelblomman"!

Kontaktuppgifter