ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Om förskolan Tallbacken

Förskolan Tallbacken är en av Vretstorps två förskolor. Från och med 3 mars 2014 är vi uppdelade på tre avdelningar. I Stora Huset finns 2 likvärda avdelningar med barn i ålder ca 2,5-6 år: Trädet och Äppelblomman. I Lilla Huset finns småbarnsavdelningen Tallkotten. Vår verksamhet bygger på läroplanen (Lpfö 98/10) och på vår utvecklingsplan. Vi dokumenterar och utvärderar vår verksamhet fortlöpande och det resulterar i en kvalitetsredovisning. Områden som vi arbetar extra med just nu i projektform är: Normer och värden. Barns inflytande och Utveckling och lärande.

Vår vision​

Hos oss ges varje barn möjlighet att utvecklas och lära till sin fulla potential – nu och i framtiden.

Vi vill att vår förskola ska vara en rolig plats där barnen känner sig trygga och kan leka, lära och utvecklas.

Vi pedagoger vill vara lyhörda för barnens idéer, intressen och behov och erbjuda både trygghet och utmaningar för barnen. Vi vill även ha ett nära samarbete med dig som förälder.

Välkommen hit!

Förskolan Tallbacken har en stor, härlig gård med mycket plats för barn med spring i benen. Våra rymliga lokaler är nyrenoverade med bevarad "Bullerbykänsla".

Vår matsal används vid frukost, lunch och mellanmål. Lunchen lagas på servicehuset Esslatorp och serveras hos oss av måltidsbiträde Ingegerd Ydrefalk.

Aktuellt

Kontaktuppgifter