Välkommen till Spindeln

På hemvist Spindeln är barnen 1-4 år

Spindelns prioriterade mål för våren 2013 är

  • Utveckling och lärande: "Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära"


Kontaktuppgifter