Välkommen till Snigeln

På hemvist Snigeln är barnen 1 - 4 år

Snigelns prioterade mål för våren 2013 är

  • Språk:utveckla ordförråd och begrepp… leka med ord, berätta, uttrycka tankar…”
  • Inflytande: "utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”
  • Genus:utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde… oavsett kön…


Kontaktuppgifter