Kontaktuppgifter

Här på förskolan arbetar förskollärare, barnskötare, lärare mot de yngre åldrarna och lärare för förskola-förskoleklass

Telefonnummer till förskolan

Telefonnummer: 0582- 68 54 83

Mobilnummer: 072-204 83 67


Kontaktuppgifter