Välkommen till Hasselmusen

På hemvist Hasselmusen är barnen 4 - 6 år

Hasselmusens prioriterade mål för hösten 2013, våren 2014 är

Utveckling och lärande

”utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.”

Normer och värden

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”Hasselmusens prioriterade mål för våren 2013 är

  • Barns inflytande:"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande"
  • Utveckling och lärande: " Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler."
  • Utveckling och lärande: "Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka sina tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra."
  • Utveckling och lärande: " Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap..."
Kontaktuppgifter