ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

   Förskolan Stocksätter

Du som ansöker om plats på förskolan Stocksätter kommer att ställas i kö till den nya förskolan Äppellunden

Förskolan Stocksätter är belägen på den norra sidan av Hallsberg.
Vi finns i samma byggnad som Stocksätterskolan vilket är en stor fördel för våra barn som kommer att börja i förskoleklass och sedan fortsätta upp till sjätteklass.

Förskolan ligger på några minuters promenadavstånd från en underbar upplevelsepark med många möjligheter till olika aktiviteter såsom utebad, fotbollsplan, frisbee, tennis och skateboardbanor.

Vi har väldigt nära till ett skogsområde som är väldigt populär för våra barn där dom kan klättra, bygga kojor och leka i bäcken.    

        Vårt arbetssätt

Fokus är att alltid utgå ifrån barnets och pedagogernas ”bästa jag”, det innebär att vi ständigt anpassar våra miljöer utifrån individ och grupp.  För att möta ”bästa jaget” har vi valt att arbeta i mindre grupper under vissa delar av dagen.

Vi arbetar i projekterande arbetssätt där fokus under 2018-2019 är bygg och konstruktion.

Allt det barnen gör är svaret på det vi gör:

Ett svar på det vi gör…. Den pedagogik vi bedriver

Inte svaret på vilka barn vi har!

                                                                                    H.Lenz-Taguchi

 

Prioriterade mål

Under 2015-2018 är våra prioriterade mål:

Normer och värden

  • Alla ska känna sig välkomna på förskolan
  • Alla barn och vuxna ska respektera varandra för dem de är
  • Plan för arbetet med lika rättigheter och lika möjligheter ska vara väl förankrad hos medarbetare, barn och vårdnadshavare.

Utveckling och lärande

  • Varje dag ska barn erbjudas lustfyllt lärande i det projekterande arbetssättet, där språk, matematisk och digitalisering ingår i den pedagogiska verksamheten

Barns inflytande

  • Förskolan ska inkludera alla

Mer om våra mål kan du läsa i vår utvecklingsplan.
Kontaktuppgifter