Före Bornholmsmodellen

Syftet med "Före Bornholmsmodellen" är att stärka förskolebarnens språkliga medvetenhet och upptäckarlusta som en tidig förberedelse inför skolans kommande arbete. Vi leker med ord på olika sätt som rim, ramsor, motsats- och sammansatta ord, göra- och sakord. Barnen får med hjälp av lekar och aktiviteter som högläsning och samtal, återberättande, lekskrivning och lekläsning möta olika delar av språket. Vi leker också på flera sätt med ”pratbitar” (meningar). Barnen får lära sig lyssna efter vad som fattas för att ”pratbiten” ska bli hel. Barnen får också rita och skriva mycket för att förstärka det vi gjort.

Barnen kommer sedan i förskoleklassen att arbeta med fortsättningen av materialet ”Bornholmsmodellen” som är för 6 -åringar. Här kommer några exempel på hur vårt arbete på förskolan kan se ut.

Vi upptäcker och leker med bokstäver på många olika sätt.

Att upptäcka att två ord tillsammans kan bli ett nytt ord är en uppskattad aktivitet.

Att barnen på ett lekfullt sätt får möjligheten att upptäcka språkets olika delar, hoppas vi ger dem möjligheten att betrakta läsandet och skrivandet som något roligt och spännande.

Kontaktuppgifter