Språk

På Stora arenan jobbar vi på ett lekfullt sätt med språk. Arbetet utgår bland annat ifrån ett material vid namn ”före Bornholmsmodellen” som du kan läsa mer om i menyn till vänster. Vi gör även många andra aktiviteter som stimulerar språkutvecklingen tillsammans med barnen som du kan se exempel på här under. I perioder har vi haft bokcirklar och även det kan du läsa mer om i menyn till vänster.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner"
    (Ur Lpfö 98/10)

Vi rimmar mycket och ofta, både i sånger, spel och sagor. Här är sången "Rimtramsa" uppsatt på väggen.

Språkljuden tränar vi ibland med hjälp av ljudsagor som till exempel "Gubben och hästen", där barnen är aktiva och delaktiga i ljud som används i sagan.

Här har ett barn upptäckt att bokstäverna och ljuden bildar ord - vilken lycka!

Kontaktuppgifter