Några projekt under läsåret 2015-2016

Under detta läsår har flera projekt pågått. Våra prioriterade områden i projekten har varit normer och värden, språk, matematik och naturvetenskap. Projekten utgår från barnens intressen och pedagogisk dokumentation används som redskap för att föra processer framåt. Att använda många olika uttrycksformer är viktigt hos oss. Här visar vi ett axplock från några olika projekt.

Ett projekt bestod av att följa processen från ägg till kyckling. Mycket spänande för oss alla.

I ett matematikprojekt mötte vi Teskedsgumman på olika sätt. Mycket mäta och jämföra längd och storlek.

Dans med självaste "Dansmaggan"!

Matematik i "Skalmans skola".

Skapande efter sommaren

Mer skapande

Ett rum förvandlas till djursjukhus i ett projekt och blir senare ett sjukhus för människor.

Kontaktuppgifter