Välkommen till Trollet & Draken!

Trollet är den avdelning där våra allra äldsta barn vistas då vi delar upp oss vilket vi gör från klockan 8 på morgonen fram till någon gång mellan 15 och 16 på eftermiddagen. 3-4-åringarna tillhör Draken. Vi samarbetar mycket och leker ofta tillsammans.

Vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt. Projekten utgår från barnens intressen och pedagogisk dokumentation används som redskap för att föra processer framåt. Att använda många olika uttrycksformer är viktigt hos oss. 

Följ oss på instagram "sagobackenstora" för att se det som är aktuellt just nu.

I menyn till vänster kan du hitta äldre projekt genom åren på Sagobacken.

Sagoprojekt under läsåret 2017-2018

Vi har arbetat med olika sagor under året. I projekten har vi lärt oss om olika saker utifrån våra prioriterade mål i vår utvecklingsplan. Det har handlat mycket om att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att återberätta och leka med ord på olika sätt (Utveckling och lärande, språk), öka sina kunskaper kring olika matematiska begrepp som finns i sagan (utveckling och lärande, matematik) samt att reflektera kring bra och dåligt betéende med utgångspunkt i sagan (normer och värden). Projektet drivs framåt av barnens tankar, idéer och frågor (inflytande).

En av sagorna vi arbetat med är Petter och hans fyra getter och så här såg det ut när en av grupperna fördjupade sig i katten Sixten och hans mönster. Det blev senare skapande av olika mönster i många olika material och på olika sätt, vilket är en del i matematiken.



Kontaktuppgifter