Välkommen till Stora Arenan!

På Stora Arenan vistas de äldre barnen (3-6 år) då vi delar upp barnen på förskolan. Det gör vi mellan klockan 8-15.

Vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt. Projekten utgår från barnens intressen och pedagogisk dokumentation används som redskap för att föra processer framåt. Att använda många olika uttrycksformer är viktigt hos oss. 

Följ oss på instagram "sagobackenstora"!

I menyn till vänster kan du även hitta äldre projekt genom åren på Sagobacken.

Sagoprojekt under läsåret 2017-2018

I projektet kring sagan om Petter och hans fyra getter arbetar vi på olika sätt mot målen i vår utvecklingsplan. Det handlar mycket om att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att återberätta och leka med ord på olika sätt (Utveckling och lärande, språk), öka sina kunskaper kring olika matematiska begrepp som finns i sagan (utveckling och lärande, matematik) samt att reflektera kring bra och dåligt betéende med utgångspunkt i sagan (normer och värden). Projektet drivs framåt av barnens tankar, idéer och frågor (inflytande).

Sidan är under uppdattering, bilder från projektet kommer.

Kontaktuppgifter