Dokumentation tillsammans med barnen.

"Förskolan ska sträva efter att ge alla barn ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer."(Lpfö 98/10)

Vi dokumenterar så mycket som möjligt tillsammans med barnen. Vi vill att de ska vara delaktiga och att deras ord och tankar ska synas. När vi dokumenterar tillsammans visar vi att det barnen har att säga är viktigt och deras intresse för det som sedan sitter uppe på väggarna, blir större när de själva varit med och format dokumentationen. Dokumentationsarbetet är en viktig del i det språkutvecklande arbetet och är av stor betydelse för barnens inflytande.


Dokumentationen sätter vi upp i barnens höjd bakom plexieglas.

Kontaktuppgifter