Tema vatten, läsåret 2012-2013.

Vi ser ett stort intresse för vatten hos barnen och det intresset har blivit ingången till ett arbete med naturvetenskap, matematik, språk och skapande.

Naturvetenskap:

​”Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen"
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.” (Lpfö98/10 s.10)

Vi har gjort experiment och laborationer med vatten på många olika sätt.

  • Vad flyter/sjunker?
  • Vad händer med vattnet när det är kallt?
  • Vad händer med is och snö inomhus?
  • Ösa och hälla med olika redskap
  • Vi har tillsammans med föräldrarna gjort ett bild-collage där barnen använder vatten på olika sätt.Här får vi tillfällen att prata om att vi människor behöver vatten, liksom djuren och blommorna.
  • Ute på gården har barnen hjälpts åt att vattna vårt lilla trädgårdsland och inne har vi en blomma som tydligt visar när den är ledsen och behöver vatten. Barnen hjälper till att vattna och efter en stund kan vi konstatera att blomman är glad igen. Detta blir ett konkret sätt för barnen att förstå att vatten är viktigt i naturen.
  • Vi har upplevt vatten med hela kroppen i basängen och i stora vattenpölen utanför gården. Där undersökte vi ljudet som blev när olika stora stenar ramlade ner i vattnet.

Att leka med snö inne är roligt!

Matematik

”Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.” (Lpfö98/10 s.10)

Vi häller och öser med vatten och på så vis upplever barnen volym, tyngd och mängd. I vårt tema jobbar vi nu med begrepp som mycket/lite, full/tom, mer än/mindre än, tung/lätt och så vidare. Vi kan också uppleva tid när vi fryser vatten till is eller tinar is till vatten.

Att hälla och ösa är att uppleva volym.

Språk

”Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.” (Lpfö98/10 s.10.)

Allt språkande är utvecklande för språket och när barnen är intresserade av något vill de gärna prata om det. Här spelar dokumentationen över vattentemat en stor roll. Vi dokumenterar så mycket vi kan tillsammans med barnen. De tar själva bilder och vi skriver ner deras egna ord till bilderna till exempel. Dokumentationen sitter i barnens höjd och bilderna hjälper barnen att komma ihåg vad vi gjort och det blir en utgångspunkt för samtal och reflektion. Vi vuxna lyssnar intresserat på vad barnen har att säga och de uppmuntras också att lyssna till varandra. Vi använder också tecken som stöd i språkutvecklingen.

Sagolådan om Max balja är populär. Det är roligt att få leka med sagan och uppleva hur blöt nallen och hunden blir när de badar med Max.

Sagolådan "Max balja".

Dokumentationen skapar många tillfällen till reflektion.

Skapande

”Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” (Lpfö98/10 s.10.)

När vi målar använder vi vatten. Vi kan också måla med enbart vatten ute på plattorna eller brädor. Vi har gjort gemensamma målningar i olika blå nyanser ute. Barnen målade med roller och innan färgen torkat strödde vi på glitter så det blev extra fint.

Vi sjunger och dansar mycket. Sånger som "Vi sitter i samma båt" och "Vi gör en dans för regnet som faller" passar bra in i temat.

Kontaktuppgifter