Bilder från arbetet med Babblarna under höstterminen.

Babblarna har tidigare åkt runt i en buss. Nu har de också en egen bil att åka i. Här kan vi använda lägesbegrepp som framför, bakom och bredvid. Vi kan räkna hur många som sitter i bilen eller tänka ut om det är någon som saknas. Det blir med andra ord en hel del matematik!

Barnens intresse för Babblarnas olika färger kommer väl till pass i vårat skapande. Här dokumenterar barnen tillsammans med Malin vad de gjort och vilka färger de använt. "Grön som Dadda, röd som Bobbo och gul som Bibbi", säger de.

Babblarna brukar vara med barnen i skogen och en dag letade dom efter stenar. Stenarna har barnen sedan målat i Babblarnas färger. Här sorteras stenarna så de hamnar hos rätt Babblare.

Vi har också börjat tillverka våra egna Babblare. Bobbo blir till med hjälp av flirtkula och trähjul som barnen målar röda och sedan limmar ihop med limpistolen. Ögon, öron, armar och en mun-sen är Bobbo klar!

Så här fina blev dom!

Böckerna om Babblarna är popullära hos barnen.

På väggen sitter en speciell saga uppsatt. Den är som en bana där Babblarna går. Man gör olika ljud medan man går banan.

Staketpinnarna är vassa! "Aj, aj, aj, aj, aj". När Dadda åker nerför brädan låter han: "Wiiiiiiii".

Kontaktuppgifter